Kontakt oss

Bruk skjemaet til høyre for å kontakte oss. 

Ecomotive holder til i fire ulike lokasjoner. Dersom du skal sende post send dette til 

Ecomotive AS
Myravegen 1
N-6060 Hareid

Vi kan nåes i kontortid på følgende nummer: 
Tel.: +47 70 03 91 00
Fax: +47 70 03 91 01
E-post: post@ecomotive.no

 

 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Løsninger

Bærekraftige løsninger for sjø & land

Løsningene som Ecomotive AS utvikler skal være bærekraftige, eller bidra til bærekraftighet. Ordet bærekraft er hentet fra det engelske «sustainability», som mer direkte kan oversettes med «opprettholdelse». Og det beskriver godt hva vi prøver å gjøre: å opprettholde en naturlig balanse gjennom minimal miljøpåvirkning fra de produktene som vi utvikler i samarbeid med våre oppdragsgivere. Ecomotive AS står bak utviklingen av flere renseanlegg som alle har meget gode miljø- og renseegenskaper. Disse anleggene er i dag kommersielle produkter som produseres og selges av det norske konsernet Jets™. 

 
Dagens løsninger har løst sentrale utfordringer ved å kildeseparere sortvann og gråvann, og er et godt stykke på vei til å løse sentrale spørsmål innenfor vann- og avløpsbransjen. 

Dagens løsninger har løst sentrale utfordringer ved å kildeseparere sortvann og gråvann, og er et godt stykke på vei til å løse sentrale spørsmål innenfor vann- og avløpsbransjen. 

Løsninger for hytter og hus

Ecomotive har utviklet et kildeseparerende, desentralt avløpsanlegg for høystandardhytter og bolighus (gråvannsrensing med utslipp til grunn samt tett tank for svartvann). Gråvannsdelen av anlegget er designet og utviklet som et kompakt renseanlegg med alle funksjoner samlet i en tank. Med dagens teknologi kan vi håndtere gråvannsrensning for hytter, hyttefelt og hus. Svartvann blir samlet i en egen tett tank for å senere bli fraktet bort med slambil.

I vårt nåværende kildeseparerende avløpssystem føres avløpsvannet som kommer fra toalettet (svartvannet) til en egen tank for oppsamling. Alt annet avløpsvann fra dusj, badekar, oppvask og klesvask (gråvannet) føres til et eget renseanlegg for behandling. De to delene blandes altså ikke på noe punkt, men går i separate rør hele veien. 

Våre løsninger behandler avløpsvann direkte på skipet med svært god renseeffekt, som gir mulighet til å slippe det ut i åpent farvann. Vi er et godt stykke på vei til å finne løsninger som skal separere grå- og svartvann også på skip.

Våre løsninger behandler avløpsvann direkte på skipet med svært god renseeffekt, som gir mulighet til å slippe det ut i åpent farvann. Vi er et godt stykke på vei til å finne løsninger som skal separere grå- og svartvann også på skip.

Løsninger for skip

Vårt svært kompakte maritime kloakkrenseanlegg er både plassbesparende og fleksibelt, slik at monteringsmulighetene blir flere. Anlegget ble utviklet sammen med Jets™ sine fremste fagfolk innen maritim renseteknologi, hvor målet var å forbedre renseeffekten betraktelig for å bedre miljøet til havs. Dette oppnådde vi, og sertifiseringstester hos BG Verkehr i Tyskland (tidligere SBG) ga testresultater som viste at Ecomotive STP var 30 til 40 prosent bedre enn andre renseanlegg har oppnådd.

Testresultatene i kombinasjon med kompakt og plassbesparende konstruksjon gjorde at anlegget raskt fikk stor utbredelse i det maritime markedet. Via Jets™ leverer vi i dag anlegg i forskjellige størrelser/kapasiteter etter behov, og kan behandle og rense svart- og gråvann til utslipp på åpent hav med svært gode resultater.

Uttrykket bærekraft betyr for oss at vi forvalter både fornybare og begrensede ressurser på en slik måte at de også er tilgjengelige for kommende generasjoner.
— Ottar Håkonsholm