Kontakt oss

Bruk skjemaet til høyre for å kontakte oss. 

Ecomotive holder til i fire ulike lokasjoner. Dersom du skal sende post send dette til 

Ecomotive AS
Myravegen 1
N-6060 Hareid

Vi kan nåes i kontortid på følgende nummer: 
Tel.: +47 70 03 91 00
Fax: +47 70 03 91 01
E-post: post@ecomotive.no

 

 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktiviteter

Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Curabitur blandit tempus porttitor. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum.

 

Filtering by Category: Forskning

Alternative avløpsløsninger på Norsk Vanns fagtreff

Ottar Håkonsholm

Foto: Arve Heistad (t.v.) med gråvann fra testforsøk i lab. Her med Melesse Eshetu, også han fra Ecomotive. (Arkiv)

Foto: Arve Heistad (t.v.) med gråvann fra testforsøk i lab. Her med Melesse Eshetu, også han fra Ecomotive. (Arkiv)

Ecomotive AS var sterkt representert ved Norsk Vanns fagtreff ved Gardermoen 7. – 8. februar 2017. Med spesialkompetansen fagfolkene i Ecomotive AS besitter fikk Arve Heistad, Jostein Grevsgård og Daniel Todt en hel ettermiddagsøkt til rådighet for å opplyse forsamlingen om den nyeste forskningen og produktutviklingen innen alternativer til tradisjonelt avløpsnett.

Tilbakemeldingene tyder på at denne økten var av stor nytte for de som deltok på fagtreffet, og vi fikk spredd oppdatert kunnskap til kommune-Norge. Vår brede erfaring og solid fundamenterte fagkunnskap innenfor desentrale avløpssystemer og kildeseparerte avløp blir tydelig satt pris på av tilhørerne, noe som gir inspirasjon til å delta også på senere arrangementer av denne typen, sier daglig leder Ottar Håkonsholm i Ecomotive AS.

Arve Heistad tok opp utslipp av renset gråvann til jordresipient, og tilbakeholdelse av bakterier i den forbindelse. Jostein Grevsgårds innlegg dreide seg om nærings- og smittestoffer i avløpsvann fra henholdsvis kildeseparerende avløpssystemer og andre, tradisjonelle avløpssystemer. På slutten av dagen stod Daniel Todt for en oppdatering om forskning på lokale behandlingsanlegg for svartvann fra bolig- og hyttefelt samt boligblokker.

Vi ser at en rekke kommuner har satt i gang oppryddingsaksjoner knyttet til avløp i spredt bebyggelse, for det er mange gamle avløpsanlegg i drift som ikke renser utslippene forskriftsmessig. Men nettopp fordi det gjelder spredt bebyggelse, medfører det ofte uforholdsmessig store kostnader å knytte disse boenhetene til offentlig avløp. Da er det veldig greit for oss å kunne gi kommune-Norge en oppdatering på hva som rører seg innen moderne, desentrale avløpsløsninger. Alt i alt to bra og nyttige dager på fagtreffet, avslutter Håkonsholm.

Nytt doktorgradsprosjekt i Ecomotive AS

Ottar Håkonsholm

Fra oppstartsmøtet med Forskningsrådet. Fra venstre: Arve Heistad (NMBU), Siri H. Haaland (Forskningsrådet), Melesse Eshetu (Ecomotive) og Danielt Todt (Ecomotive).

Fra oppstartsmøtet med Forskningsrådet. Fra venstre: Arve Heistad (NMBU), Siri H. Haaland (Forskningsrådet), Melesse Eshetu (Ecomotive) og Danielt Todt (Ecomotive).

Melesse Eshetu i Ecomotive AS skal ta doktorgrad på svartvannsrensing med støtte fra Norges Forskningsråd. Han har av den grunn siden 1. oktober hatt engasjement som Nærings-ph.d. i Ecomotive, etter å ha jobbet som prosjektmedarbeider i selskapet i et års tid.

Gjennom doktorgradsarbeidet skal Melesse jobbe frem vitenskapelig dokumentasjon for neste generasjon kildeseparerende systemer. Gråvannsfraksjonen i slike avløpssystemer har vi teknologi for å håndtere lokalt på en god måte, med renseanlegg som Ecomotive A02.

Målsetningen er å også kunne rense svartvannet lokalt, i steden for å samle det i oppsamlingstanker eller sende det inn på avløpsnettet. Man ønsker også å utvinne råstoffer/ressurser fra svartvannet. Begge deler må gjøres med teknologi som er regningssvarende både i omfang og pris.

Dette skal i praksis gjøres ved å optimalisere en rensereaktor for svartvann og integrere den i et kildeseparert avløpssystem. Videre skal det lages løsninger for etterpolering og desinfisering av det rensede avløpet fra reaktoren, og man skal kartlegge potensialet for å gjenbruke vann og næringsstoffer samt analysere risikoer/nytteeffekter ved slikt gjenbruk.

Lykkes man med dette vil svartvann kunne renses og slippes ut lokalt på egen tomt, slik man i dag gjør med gråvann i Ecomotive A02. Dette vil være et stort fremskritt for våre desentrale avløpssystemer, som i dag enten samler opp kloakk (lukket tank) eller komposterer den etter en væskeavsiling (komposteringstank).

Til dette viktige arbeidet er det innvilget støtte fra Norges Forskningsråd, og Melesse får med seg Daniel Todt (Ecomotive AS) som prosjektansvarlig/mentor. Arve Heistad (NMBU) er hovedveileder.

Melesses stilling som Nærings-ph.d. varer i tre år, altså frem til 1. oktober 2018. Arbeidsstedet hans vil være ved NMBU i Ås og ved Ecomotive AS’ kontor i Oslo.

Nærings-ph.d. er en doktorgradsutdannelse som blir gjennomført mens doktorgradskandidaten er ansatt i en bedrift, og der forskningen som fører frem til doktorgrad har klar relevans for denne bedriften.

PhD-prosjekt innen kildeseparerende sanitærsystemer

Ottar Håkonsholm

 
 

Prosjektingeniør Daniel Todt i Ecomotive AS forsvarte den 29. mai 2015 doktoravhandlingen «Kildeseparerende sanitærsystemer - minimering av energiforbruk og lystgassutslipp ved biologisk rensing av svartvann» ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). «Det er med enorm glede vi kan gratulere Daniel med hans velfortjente PhD-grad! Dette er en bekreftelse på at Ecomotive AS besitter noe av den fremste kompetansen i Norge når det gjelder kildeseparerende avløpsløsninger.»

 
Daniel Todt presenterer sin doktoravhandling.

Daniel Todt presenterer sin doktoravhandling.