Kontakt oss

Bruk skjemaet til høyre for å kontakte oss. 

Ecomotive holder til i fire ulike lokasjoner. Dersom du skal sende post send dette til 

Ecomotive AS
Myravegen 1
N-6060 Hareid

Vi kan nåes i kontortid på følgende nummer: 
Tel.: +47 70 03 91 00
Fax: +47 70 03 91 01
E-post: post@ecomotive.no

 

 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktiviteter

Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Curabitur blandit tempus porttitor. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum.

 

Avløpsressurser kan brukes til dyrking

Jan Kenneth Steinsåker

 Faksimile fra magasinet Fremtidens Byggenæring

Faksimile fra magasinet Fremtidens Byggenæring

Kan lokal avløpshåndtering og utnytting av ressursene i avløpet, ses i sammenheng med lokal matproduksjon i byer? Ja, mener Arve Heistad. I denne artikkelen fra magasinet Fremtidens Byggenæring forklarer han hva det innebærer i praksis.

I intervjuet forteller Arve blant annet at småskala renseløsninger som produserer gjødsel til matproduksjon der folk bor, i stedet for lange rør og mange pumper frem til sentrale kloakkrenseanlegg, er en del av løsningen.

Les hele artikkelen her:
https://issuu.com/valuepublishing/docs/fb_issuu_01_2018/74?ff=true&e=3165586/59118149

- Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn

Jan Kenneth Steinsåker

 Faksimile fra magasinet Samferdsel & Infrastruktur

Faksimile fra magasinet Samferdsel & Infrastruktur

I magasinet Samferdsel & Infrastruktur forteller Arve Heistad over seks sider hvor viktig vann er for samfunnet.

- Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko, men det er ingen selvfølge i fremtiden, sier han til magasinet.

Les hele intervjuet med Arve Heistad her:
https://issuu.com/valuepublishing/docs/si_01_2018_issuu/56

Behandling av kildeseparert svartvann

Jan Kenneth Steinsåker

visual_abstract.jpg

Melesse Eshetu Moges, Daniel Todt og Arve Heistad har publisert en artikkel om behandling av kildeseparert svartvann kalt "Treatment of Source-Separated Blackwater: A Decentralized Strategy for Nutrient Recovery towards a Circular Economy".

Artikkelen er tilgjengelig for lesing og nedlasting på følgende adresse:
http://www.mdpi.com/2073-4441/10/4/463

Spørsmål om artikkelen kan rettes til Melesse Eshetu Moges (se kontaktsiden).

Vi gratulerer Fasil Ejigu Eregno med doktorgrad

Jan Kenneth Steinsåker

Ecomotive_Fasil_phd_600px.jpg

PhD-student Fasil Ejigu Eregno forsvarte sin doktoravhandling torsdag 14. desember 2017, ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås. Avhandlingen har norsk tittel "Kvantitativ mikrobiell risikoanalyse og modellering av vannkvalitet - for drikkevannskilder, badevann og vann til gjenbruk".

Tredje/siste del av avhandlingen, der Fasil undersøkte helserisikoen ved gjenbruk av behandlet gråvann, er gjort i samarbeid med Ecomotive AS. Fasil brukte også våre produkter for behandling av gråvann i arbeidet sitt.

Samarbeidet mellom Fasil og Ecomotive gjør at han har vært ansatt i selskapet på timebasis i 2017, og vi synes derfor det er på sin plass å gratulere "vår" kandidat med PhD-graden som han besto med glans.

Her kan du laste ned PDF (0,9 Mb / 3 sider) med flere detaljer om doktorgraden.

Alternative avløpsløsninger på Norsk Vanns fagtreff

Ottar Håkonsholm

  Foto: Arve Heistad (t.v.) med gråvann fra testforsøk i lab. Her med Melesse Eshetu, også han fra Ecomotive. (Arkiv)

Foto: Arve Heistad (t.v.) med gråvann fra testforsøk i lab. Her med Melesse Eshetu, også han fra Ecomotive. (Arkiv)

Ecomotive AS var sterkt representert ved Norsk Vanns fagtreff ved Gardermoen 7. – 8. februar 2017. Med spesialkompetansen fagfolkene i Ecomotive AS besitter fikk Arve Heistad, Jostein Grevsgård og Daniel Todt en hel ettermiddagsøkt til rådighet for å opplyse forsamlingen om den nyeste forskningen og produktutviklingen innen alternativer til tradisjonelt avløpsnett.

Tilbakemeldingene tyder på at denne økten var av stor nytte for de som deltok på fagtreffet, og vi fikk spredd oppdatert kunnskap til kommune-Norge. Vår brede erfaring og solid fundamenterte fagkunnskap innenfor desentrale avløpssystemer og kildeseparerte avløp blir tydelig satt pris på av tilhørerne, noe som gir inspirasjon til å delta også på senere arrangementer av denne typen, sier daglig leder Ottar Håkonsholm i Ecomotive AS.

Arve Heistad tok opp utslipp av renset gråvann til jordresipient, og tilbakeholdelse av bakterier i den forbindelse. Jostein Grevsgårds innlegg dreide seg om nærings- og smittestoffer i avløpsvann fra henholdsvis kildeseparerende avløpssystemer og andre, tradisjonelle avløpssystemer. På slutten av dagen stod Daniel Todt for en oppdatering om forskning på lokale behandlingsanlegg for svartvann fra bolig- og hyttefelt samt boligblokker.

Vi ser at en rekke kommuner har satt i gang oppryddingsaksjoner knyttet til avløp i spredt bebyggelse, for det er mange gamle avløpsanlegg i drift som ikke renser utslippene forskriftsmessig. Men nettopp fordi det gjelder spredt bebyggelse, medfører det ofte uforholdsmessig store kostnader å knytte disse boenhetene til offentlig avløp. Da er det veldig greit for oss å kunne gi kommune-Norge en oppdatering på hva som rører seg innen moderne, desentrale avløpsløsninger. Alt i alt to bra og nyttige dager på fagtreffet, avslutter Håkonsholm.

Nytt doktorgradsprosjekt i Ecomotive AS

Ottar Håkonsholm

 Fra oppstartsmøtet med Forskningsrådet. Fra venstre: Arve Heistad (NMBU), Siri H. Haaland (Forskningsrådet), Melesse Eshetu (Ecomotive) og Danielt Todt (Ecomotive).

Fra oppstartsmøtet med Forskningsrådet. Fra venstre: Arve Heistad (NMBU), Siri H. Haaland (Forskningsrådet), Melesse Eshetu (Ecomotive) og Danielt Todt (Ecomotive).

Melesse Eshetu i Ecomotive AS skal ta doktorgrad på svartvannsrensing med støtte fra Norges Forskningsråd. Han har av den grunn siden 1. oktober hatt engasjement som Nærings-ph.d. i Ecomotive, etter å ha jobbet som prosjektmedarbeider i selskapet i et års tid.

Gjennom doktorgradsarbeidet skal Melesse jobbe frem vitenskapelig dokumentasjon for neste generasjon kildeseparerende systemer. Gråvannsfraksjonen i slike avløpssystemer har vi teknologi for å håndtere lokalt på en god måte, med renseanlegg som Ecomotive A02.

Målsetningen er å også kunne rense svartvannet lokalt, i steden for å samle det i oppsamlingstanker eller sende det inn på avløpsnettet. Man ønsker også å utvinne råstoffer/ressurser fra svartvannet. Begge deler må gjøres med teknologi som er regningssvarende både i omfang og pris.

Dette skal i praksis gjøres ved å optimalisere en rensereaktor for svartvann og integrere den i et kildeseparert avløpssystem. Videre skal det lages løsninger for etterpolering og desinfisering av det rensede avløpet fra reaktoren, og man skal kartlegge potensialet for å gjenbruke vann og næringsstoffer samt analysere risikoer/nytteeffekter ved slikt gjenbruk.

Lykkes man med dette vil svartvann kunne renses og slippes ut lokalt på egen tomt, slik man i dag gjør med gråvann i Ecomotive A02. Dette vil være et stort fremskritt for våre desentrale avløpssystemer, som i dag enten samler opp kloakk (lukket tank) eller komposterer den etter en væskeavsiling (komposteringstank).

Til dette viktige arbeidet er det innvilget støtte fra Norges Forskningsråd, og Melesse får med seg Daniel Todt (Ecomotive AS) som prosjektansvarlig/mentor. Arve Heistad (NMBU) er hovedveileder.

Melesses stilling som Nærings-ph.d. varer i tre år, altså frem til 1. oktober 2018. Arbeidsstedet hans vil være ved NMBU i Ås og ved Ecomotive AS’ kontor i Oslo.

Nærings-ph.d. er en doktorgradsutdannelse som blir gjennomført mens doktorgradskandidaten er ansatt i en bedrift, og der forskningen som fører frem til doktorgrad har klar relevans for denne bedriften.

PhD-prosjekt innen kildeseparerende sanitærsystemer

Ottar Håkonsholm

 
 

Prosjektingeniør Daniel Todt i Ecomotive AS forsvarte den 29. mai 2015 doktoravhandlingen «Kildeseparerende sanitærsystemer - minimering av energiforbruk og lystgassutslipp ved biologisk rensing av svartvann» ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). «Det er med enorm glede vi kan gratulere Daniel med hans velfortjente PhD-grad! Dette er en bekreftelse på at Ecomotive AS besitter noe av den fremste kompetansen i Norge når det gjelder kildeseparerende avløpsløsninger.»

 
 Daniel Todt presenterer sin doktoravhandling.

Daniel Todt presenterer sin doktoravhandling.

 

Ny prosjektmedarbeider

Ottar Håkonsholm

Ecomotive AS har ansatt Melesse Eshetu i en 1-årig, 80% prosjektstilling ved vårt kontor på Ås. Resterende tid bruker han på sin PhD-grad.

Melesse har allerede jobbet på timebasis for Ecomotive i et års tid, og dette utvides nå altså til en prosjektstilling.

Arbeidsoppgavene hans blir prøvetaking, dokumentasjon og oppfølging av forsøk som vi gjennomfører på Ås, og da primært knyttet til rensing av gråvann og svartvann.

Renseanlegg til Jets Vacuum

Editor BrandValley

 
 

Ecomotive AS har vært sterkt delaktig i arbeidet med å utvikle et nytt kloakkrenseanlegg for maritim bruk, i samarbeid med Jets Vacuum AS på Hareid. Nylig passerte man 50 solgte anlegg.

Umiddelbar suksess
Renseanlegget som leveres under navnet Ecomotive STP ble sertifisert i desember 2012 med gode testresultater, og etter bare en måned ble det første anlegget solgt til en kunde i Brasil. Dette gav en bra indikasjon på hvordan det maritime markedet ville motta anlegget.

50 levert tre første kvartal
Jets Vacuum AS står for produksjon og salg av anleggene som Ecomotive AS har bidratt til å utvikle, og selskapet kan nå konstatere at 50 renseanlegg ble levert i løpet av de tre første kvartalene av 2013. For Ecomotive AS betyr dette at arbeidet som selskapet har lagt ned i utviklingen av anlegget, nå bærer frukter som man kan være stolte av.

Utviklingen fortsetter
– Erfaringene fra de anleggene som er levert så langt, blir selvsagt pløyet direkte tilbake i videreutvikling slik at vi kan gjøre denne renseteknologien enda bedre. Vi ligger nå i forkant av utviklingen innen slik teknologi, og det skal vi fortsette med, sier daglig leder Ottar Håkonsholm i Ecomotive AS. Mer om renseanlegget Ecomotive STP finner du på Jets Vacuum AS sine websider.

Ny daglig leder styrer selskapet

Editor BrandValley

 
 

Ottar Håkonsholm fra Ulsteinvik er fra 1. september ansatt som ny daglig leder i Ecomotive AS. Han kommer fra Jets-konsernet, der han i mange år har jobbet med forskning og utvikling knyttet til ressursbesparende vakuumtoalettsystemer.

Gjennom sin tidligere jobb i Jets har Ottar samarbeidet tett med Ecomotive AS. Dermed kjenner han allerede selskapet han nå skal lede, svært godt. Ecomotive AS leier nå lokaler i Jets-bygget på Hareid, slik at Ottar kan fortsette å jobbe derfra. Dette gjøres blant annet for å videreføre det svært gode samarbeidet mellom Jets-konsernet og Ecomotive AS.

“Det er en stor styrke for Ecomotive å få inn en ny daglig leder som både har jobbet med ledende, relevante norske forskningsmiljøer på Runde og Ås, og som dessuten har lang og bred erfaring fra næringslivet” sier tidligere daglig leder Kåre Audun Haddal. Vi ønsker Ottar velkommen til oss!

Ny ansatt

Editor BrandValley

 
 

Daniel Todt er ansatt som Prosjektingeniør FoU ved Ecomotive AS avdeling Ås. Han skal jobbe med utvikling og videreutvikling av renseanlegg for avløpsvann.

Daniel er født og oppvokst i Sveits og har ingeniørutdanning (Dipl. Ing. FH) fra høyskolen i Wädenswil, innenfor planteproduksjons- og miljøteknologi. Etter utdannelsen jobbet han 7 år som FoU-ingeniør ved denne høyskolen. Han tok deretter en Executive MBA i prosjektledelse og økonomi, og flyttet til Norge for å få faglig fordypning i utlandet.

Han er i gang med sitt PhD-prosjekt ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Prosesser fra forskningen han har gjort på svartvannshåndtering for Ecomotive AS, blir viktige elementer i doktorgradsavhandlingen hans.

Daniel tilfører Ecomotive AS en betydelig kompetanse innenfor forskningsmetodikk og -prosesser, svartvannsbehandling og renseteknologi. Vi ønsker ham velkommen på laget!

Gråvannsrensing slår an

Editor BrandValley

Ål kommune føyer seg nå inn i rekken av kommuner som har godkjent gråvannsrenseanlegg for hytter fra Ecomotive AS. Godkjenningen ble svært godt mottatt av hytteeiere i Ål, som lenge har ønsket å ta i bruk slike renseanlegg.

Kan bli en døråpner
Jets Vacuum AS som produserer og selger renseanlegget Ecomotive AS har utviklet, melder at flere titalls bestillinger bare fra denne ene kommunen nå er kommet inn på kort tid:

Vi har merket en enorm interesse fra hytteeiere i Ål etter at kommunen åpnet for denne renseløsningen. Hytteeierne har lenge vært klar over fordelene anlegget gir, men kommunen har nølt en stund med å godkjenne. Dette kjenner vi godt til også fra andre kommuner, for det er vanskelig å få gjennomslag for ny teknologi. Men vi håper at Ål kommunes godkjenning nå kan bli en døråpner også i andre regioner, siden det her dreier seg om en stor hyttekommune, sier salgssjef for hyttemarkedet i Jets Vacuum AS, Håvard Veddegjerde..

Sparer over 250.000 per hytte
Kundene som har hytter i Ål, er iallefall helt klare på at de vil ha gråvannsrenseanlegget. I kombinasjon med vakuumtoaletter fra Jets Vacuum, sparer nemlig renseanlegget hver hytteeier for over 250.000 kroner. Kommunen har stilt krav til at hyttene skal ha en tilfredsstillende avløpsordning, og alternativet var derfor å koble seg på offentlig avløp – noe som ville medført en svært høy kostnad for hver enkelt hytteeier, påpeker Veddegjerde.

Ny renseteknologi
Renseteknologien som benyttes i gråvannsrenseanleggene Ecomotive A01 er godkjent av Bioforsk for hytter med inntil 9 sengeplasser, og tåler dermed høy belastning. Etterfølgeren Ecomotive A02 er en forbedret utgave som også kan brukes til hus, og det er den forbedrede Ecomotive A02 som nå skal leveres  til hyttene i Ål.

Anlegget har flere nivåer av sikring mot uønskede utslipp, og har vært grundig testet i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. For oss som har fulgt dette anlegget fra idé, via forskning og utvikling, og helt frem til ferdig produkt, oppleves det som en anerkjennelse at det nå godkjennes for bruk i flere og flere kommuner, avslutter Grevsgård.