Kontakt oss

Bruk skjemaet til høyre for å kontakte oss. 

Ecomotive holder til i fire ulike lokasjoner. Dersom du skal sende post send dette til 

Ecomotive AS
Myravegen 1
N-6060 Hareid

Vi kan nåes i kontortid på følgende nummer: 
Tel.: +47 70 03 91 00
Fax: +47 70 03 91 01
E-post: post@ecomotive.no

 

 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktiviteter

Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Curabitur blandit tempus porttitor. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum.

 

Congratulations to Melesse Eshetu Moges with his phD thesis

Ottar Håkonsholm

Melesse forsvarer sin avhandling

Melesse forsvarer sin avhandling

Den norske tittelen på oppgåva er:

«Kildeseparasjon og lokal behandling av avløpsvann: Et kombinert behandlings- og ressursgjenvinningsanlegg for en sirkulær økonomi»

“Source-separation and On-site Wastewater Treatment: A Combined Treatment and Resource Recovery Facility towards a Circular Economy"

Melesse har dokumentert effekten ved å kildeseparere avløpet, gråvann og svartvann fra vacuumtoalett. Han har mellom anna dokumentert effekten av ABR biogass reaktor fra svartvann.

Dette er den fjerde doktorgradsavhandlig i Ecomotive regi som omhandler kildeseparering. Melesse har vert finansiert av Ecomotive og 50% gjennom næringsPhD ordningen i  Forskningsrådet. Nok et vellykket samarbeid mellom akademia og privat næringsliv.

Gratulerer med utført doktorgrad på vel tre år.

Pilotanlegg Runde Miljøsenter til behandling av svartvann med fokus på ressursgjenbruk

Ottar Håkonsholm

Utanfor Runde Miljøsenter har Ecomotive AS etableret eit mobilt, containerbasert anlegg til mottak og behandling av svartvann fra vakuumtoalett med fokus på gjenvinning av engergi og næringsstoffer. Anleggets kjærneelement er en såkalt ABR reaktor (anaerobic baffel reactor) som omdanner storparten av organisk stoff som finnes kloakken til biogass. Biogassen omdannes igjen til varmeenergi i en gassbrenner. Denne varmen utgjør omtrent 90% av energien som trengs for å drifte anlegget som betyr at den er svært energieffektiv sammenlignet med et konvensjonelt kloakkrenseanlegg.

Reaktoren reduserer slammengde med ca. 85%

Utløp fra ABR reaktoren skal gjennom en etterpolering i et kullfilter som gir en tilnærmest pratikkelfri væske som  forventes å være godt innenfor utslippskravene til mindre sårbare områder i henhold til EU sitt vanndirektiv. Hovedfokus i pilotanlegget på Runde er fjerning av organisk stoff og gjenvinning av energi. En eventuell fjerning og gjennvinning av næringstoffer blir i neste steg.

Sluttprodukt blir da flytende gjødsel som kan brukes til ulike formål.

Ecomotive er forsknings og utviklingsselskapet i Jetskonsernet. Selskapet har 5 heiltidsansatte og jobbar hovudsaklig med kildesepareande / kretsløpsbaserte renseløysingar. Vi har jobba med denne type teknologi i halvanna år med ulike labboppsett nede på Ås (NMBU) Tida er no komen for å teste ut ein fullskala, for å skaffe oss driftserfaring og samle data.

Målet er å levere eit renseanlegg som slepp tilførsel av energi og  gjerne produsere meir energi enn kun til drifting.

Kildeseparert avløp med etterbehandling av grått og svartvann

Kildeseparert avløp med etterbehandling av grått og svartvann

Fullskalareaktor ved Runde Miljøsenter

Fullskalareaktor ved Runde Miljøsenter

Ecomotive partner in Run4Life project, EU Horizon 2020

Ottar Håkonsholm

The Run4Life project

Run4Life embraces the concept of circular economy by recovering nutrients and reclaimed water from decentralized wastewater treatment technologies. With the intention of radically changing the outdated “end of pipe” concept, Run4Life aims at developing smart and innovative technologies to improve the recovery of nutrients from domestic wastewater with a decentralized approach.

This will be achieved through the segregation of concentrated products as black water (BW), kitchen waste (KW) and grey water (GW). The technological innovations in Run4Life also include: i) low water flushing vacuum system for toilets, ii) separation of BW and KW, iii) hyper-thermophilic anaerobic digestion (HTAD) and iv) nutrient recovery strategies such as bio-electrochemical systems (BES). The integration of these technologies in decentralized domestic wastewater treatment plants (WWTP) will allow the potential recovery of 100% of nutrients (NPK) as hygienically safe fertilizers and, at the same time, achieve more than 90% of water reuse within an integral recycling concept aligned with the circular economy.

 

Visit the project website:

http://run4life-project.eu

 

Basic flow scheme of the Run4Life concept

Basic flow scheme of the Run4Life concept

Avløpsressurser kan brukes til dyrking

Jan Kenneth Steinsåker

Faksimile fra magasinet Fremtidens Byggenæring

Faksimile fra magasinet Fremtidens Byggenæring

Kan lokal avløpshåndtering og utnytting av ressursene i avløpet, ses i sammenheng med lokal matproduksjon i byer? Ja, mener Arve Heistad. I denne artikkelen fra magasinet Fremtidens Byggenæring forklarer han hva det innebærer i praksis.

I intervjuet forteller Arve blant annet at småskala renseløsninger som produserer gjødsel til matproduksjon der folk bor, i stedet for lange rør og mange pumper frem til sentrale kloakkrenseanlegg, er en del av løsningen.

Les hele artikkelen her:
https://issuu.com/valuepublishing/docs/fb_issuu_01_2018/74?ff=true&e=3165586/59118149

- Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn

Jan Kenneth Steinsåker

Faksimile fra magasinet Samferdsel & Infrastruktur

Faksimile fra magasinet Samferdsel & Infrastruktur

I magasinet Samferdsel & Infrastruktur forteller Arve Heistad over seks sider hvor viktig vann er for samfunnet.

- Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko, men det er ingen selvfølge i fremtiden, sier han til magasinet.

Les hele intervjuet med Arve Heistad her:
https://issuu.com/valuepublishing/docs/si_01_2018_issuu/56

Behandling av kildeseparert svartvann

Jan Kenneth Steinsåker

visual_abstract.jpg

Melesse Eshetu Moges, Daniel Todt og Arve Heistad har publisert en artikkel om behandling av kildeseparert svartvann kalt "Treatment of Source-Separated Blackwater: A Decentralized Strategy for Nutrient Recovery towards a Circular Economy".

Artikkelen er tilgjengelig for lesing og nedlasting på følgende adresse:
http://www.mdpi.com/2073-4441/10/4/463

Spørsmål om artikkelen kan rettes til Melesse Eshetu Moges (se kontaktsiden).

Vi gratulerer Fasil Ejigu Eregno med doktorgrad

Jan Kenneth Steinsåker

Ecomotive_Fasil_phd_600px.jpg

PhD-student Fasil Ejigu Eregno forsvarte sin doktoravhandling torsdag 14. desember 2017, ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås. Avhandlingen har norsk tittel "Kvantitativ mikrobiell risikoanalyse og modellering av vannkvalitet - for drikkevannskilder, badevann og vann til gjenbruk".

Tredje/siste del av avhandlingen, der Fasil undersøkte helserisikoen ved gjenbruk av behandlet gråvann, er gjort i samarbeid med Ecomotive AS. Fasil brukte også våre produkter for behandling av gråvann i arbeidet sitt.

Samarbeidet mellom Fasil og Ecomotive gjør at han har vært ansatt i selskapet på timebasis i 2017, og vi synes derfor det er på sin plass å gratulere "vår" kandidat med PhD-graden som han besto med glans.

Her kan du laste ned PDF (0,9 Mb / 3 sider) med flere detaljer om doktorgraden.

Alternative avløpsløsninger på Norsk Vanns fagtreff

Ottar Håkonsholm

Foto: Arve Heistad (t.v.) med gråvann fra testforsøk i lab. Her med Melesse Eshetu, også han fra Ecomotive. (Arkiv)

Foto: Arve Heistad (t.v.) med gråvann fra testforsøk i lab. Her med Melesse Eshetu, også han fra Ecomotive. (Arkiv)

Ecomotive AS var sterkt representert ved Norsk Vanns fagtreff ved Gardermoen 7. – 8. februar 2017. Med spesialkompetansen fagfolkene i Ecomotive AS besitter fikk Arve Heistad, Jostein Grevsgård og Daniel Todt en hel ettermiddagsøkt til rådighet for å opplyse forsamlingen om den nyeste forskningen og produktutviklingen innen alternativer til tradisjonelt avløpsnett.

Tilbakemeldingene tyder på at denne økten var av stor nytte for de som deltok på fagtreffet, og vi fikk spredd oppdatert kunnskap til kommune-Norge. Vår brede erfaring og solid fundamenterte fagkunnskap innenfor desentrale avløpssystemer og kildeseparerte avløp blir tydelig satt pris på av tilhørerne, noe som gir inspirasjon til å delta også på senere arrangementer av denne typen, sier daglig leder Ottar Håkonsholm i Ecomotive AS.

Arve Heistad tok opp utslipp av renset gråvann til jordresipient, og tilbakeholdelse av bakterier i den forbindelse. Jostein Grevsgårds innlegg dreide seg om nærings- og smittestoffer i avløpsvann fra henholdsvis kildeseparerende avløpssystemer og andre, tradisjonelle avløpssystemer. På slutten av dagen stod Daniel Todt for en oppdatering om forskning på lokale behandlingsanlegg for svartvann fra bolig- og hyttefelt samt boligblokker.

Vi ser at en rekke kommuner har satt i gang oppryddingsaksjoner knyttet til avløp i spredt bebyggelse, for det er mange gamle avløpsanlegg i drift som ikke renser utslippene forskriftsmessig. Men nettopp fordi det gjelder spredt bebyggelse, medfører det ofte uforholdsmessig store kostnader å knytte disse boenhetene til offentlig avløp. Da er det veldig greit for oss å kunne gi kommune-Norge en oppdatering på hva som rører seg innen moderne, desentrale avløpsløsninger. Alt i alt to bra og nyttige dager på fagtreffet, avslutter Håkonsholm.

Nytt doktorgradsprosjekt i Ecomotive AS

Ottar Håkonsholm

Fra oppstartsmøtet med Forskningsrådet. Fra venstre: Arve Heistad (NMBU), Siri H. Haaland (Forskningsrådet), Melesse Eshetu (Ecomotive) og Danielt Todt (Ecomotive).

Fra oppstartsmøtet med Forskningsrådet. Fra venstre: Arve Heistad (NMBU), Siri H. Haaland (Forskningsrådet), Melesse Eshetu (Ecomotive) og Danielt Todt (Ecomotive).

Melesse Eshetu i Ecomotive AS skal ta doktorgrad på svartvannsrensing med støtte fra Norges Forskningsråd. Han har av den grunn siden 1. oktober hatt engasjement som Nærings-ph.d. i Ecomotive, etter å ha jobbet som prosjektmedarbeider i selskapet i et års tid.

Gjennom doktorgradsarbeidet skal Melesse jobbe frem vitenskapelig dokumentasjon for neste generasjon kildeseparerende systemer. Gråvannsfraksjonen i slike avløpssystemer har vi teknologi for å håndtere lokalt på en god måte, med renseanlegg som Ecomotive A02.

Målsetningen er å også kunne rense svartvannet lokalt, i steden for å samle det i oppsamlingstanker eller sende det inn på avløpsnettet. Man ønsker også å utvinne råstoffer/ressurser fra svartvannet. Begge deler må gjøres med teknologi som er regningssvarende både i omfang og pris.

Dette skal i praksis gjøres ved å optimalisere en rensereaktor for svartvann og integrere den i et kildeseparert avløpssystem. Videre skal det lages løsninger for etterpolering og desinfisering av det rensede avløpet fra reaktoren, og man skal kartlegge potensialet for å gjenbruke vann og næringsstoffer samt analysere risikoer/nytteeffekter ved slikt gjenbruk.

Lykkes man med dette vil svartvann kunne renses og slippes ut lokalt på egen tomt, slik man i dag gjør med gråvann i Ecomotive A02. Dette vil være et stort fremskritt for våre desentrale avløpssystemer, som i dag enten samler opp kloakk (lukket tank) eller komposterer den etter en væskeavsiling (komposteringstank).

Til dette viktige arbeidet er det innvilget støtte fra Norges Forskningsråd, og Melesse får med seg Daniel Todt (Ecomotive AS) som prosjektansvarlig/mentor. Arve Heistad (NMBU) er hovedveileder.

Melesses stilling som Nærings-ph.d. varer i tre år, altså frem til 1. oktober 2018. Arbeidsstedet hans vil være ved NMBU i Ås og ved Ecomotive AS’ kontor i Oslo.

Nærings-ph.d. er en doktorgradsutdannelse som blir gjennomført mens doktorgradskandidaten er ansatt i en bedrift, og der forskningen som fører frem til doktorgrad har klar relevans for denne bedriften.

PhD-prosjekt innen kildeseparerende sanitærsystemer

Ottar Håkonsholm

 
 

Prosjektingeniør Daniel Todt i Ecomotive AS forsvarte den 29. mai 2015 doktoravhandlingen «Kildeseparerende sanitærsystemer - minimering av energiforbruk og lystgassutslipp ved biologisk rensing av svartvann» ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). «Det er med enorm glede vi kan gratulere Daniel med hans velfortjente PhD-grad! Dette er en bekreftelse på at Ecomotive AS besitter noe av den fremste kompetansen i Norge når det gjelder kildeseparerende avløpsløsninger.»

 
Daniel Todt presenterer sin doktoravhandling.

Daniel Todt presenterer sin doktoravhandling.

 

Ny prosjektmedarbeider

Ottar Håkonsholm

Ecomotive AS har ansatt Melesse Eshetu i en 1-årig, 80% prosjektstilling ved vårt kontor på Ås. Resterende tid bruker han på sin PhD-grad.

Melesse har allerede jobbet på timebasis for Ecomotive i et års tid, og dette utvides nå altså til en prosjektstilling.

Arbeidsoppgavene hans blir prøvetaking, dokumentasjon og oppfølging av forsøk som vi gjennomfører på Ås, og da primært knyttet til rensing av gråvann og svartvann.

Renseanlegg til Jets Vacuum

Editor BrandValley

 
 

Ecomotive AS har vært sterkt delaktig i arbeidet med å utvikle et nytt kloakkrenseanlegg for maritim bruk, i samarbeid med Jets Vacuum AS på Hareid. Nylig passerte man 50 solgte anlegg.

Umiddelbar suksess
Renseanlegget som leveres under navnet Ecomotive STP ble sertifisert i desember 2012 med gode testresultater, og etter bare en måned ble det første anlegget solgt til en kunde i Brasil. Dette gav en bra indikasjon på hvordan det maritime markedet ville motta anlegget.

50 levert tre første kvartal
Jets Vacuum AS står for produksjon og salg av anleggene som Ecomotive AS har bidratt til å utvikle, og selskapet kan nå konstatere at 50 renseanlegg ble levert i løpet av de tre første kvartalene av 2013. For Ecomotive AS betyr dette at arbeidet som selskapet har lagt ned i utviklingen av anlegget, nå bærer frukter som man kan være stolte av.

Utviklingen fortsetter
– Erfaringene fra de anleggene som er levert så langt, blir selvsagt pløyet direkte tilbake i videreutvikling slik at vi kan gjøre denne renseteknologien enda bedre. Vi ligger nå i forkant av utviklingen innen slik teknologi, og det skal vi fortsette med, sier daglig leder Ottar Håkonsholm i Ecomotive AS. Mer om renseanlegget Ecomotive STP finner du på Jets Vacuum AS sine websider.