Kontakt oss

Bruk skjemaet til høyre for å kontakte oss. 

Ecomotive holder til i fire ulike lokasjoner. Dersom du skal sende post send dette til 

Ecomotive AS
Myravegen 1
N-6060 Hareid

Vi kan nåes i kontortid på følgende nummer: 
Tel.: +47 70 03 91 00
Fax: +47 70 03 91 01
E-post: post@ecomotive.no

 

 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Rådgivning

Rådgivning

Ecomotive innehar betydelig kunnskap og erfaring om kildeseparerende avløpsløsninger. Vi tilbyr kurs og rådgivning til: leverandørindustrien, bransjeorganisasjoner, kommuner og andre myndigheter.

 
forskningsprosjekt.jpg

Rådgivningstjeneste

Ecomotive tilbyr generell rådgiving innenfor håndtering og kildeseparering av vannavfall og vann- og avløpsløsninger. Vårt spesialområde er forenkling og muliggjøring av kildeseparering og utslippsreduksjon i sanitærløsninger.

Vi tilbyr gratis korte informasjonsmøter om kildeseparerende løsninger til kommuner og saksbehandlere. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.  

system.jpg

Teknisk opplæring i utviklede produkter

Kurset vil gi en teknisk opplæring av produktene vi har utviklet og fordelene med disse. I kurset går vi inn på hvilke tekniske løsninger som er valgt, hvordan de installeres, fungerer i bruk og hvordan de vedlikeholdes og avinstalleres. Det vil bli gitt en grunnleggende innføring i kildeseparering av svartvann og gråvann og hvilke fordeler dette kan gi til den enkelte bruker. 

Kurset blir levert av våre fagkyndige på området, som har formell kvalifikasjon og lang erfaring med utvikling, levering og installering av både enkeltprodukter og hele anlegg for kildeseparering.  

For hvem: 

Dette kurset passer til rørleggere, installatører og salgspersonell. Det vil være spesialtilpassing ut fra hvem som er målgruppen på kurset. 

Pris: 

Fra 7500,-

Tidligere kunder:

Jets Vacuum AS

4Y9A3260.jpg

Innføringskurs i kildeseparering

Grunnleggende innføring i kildeseparering av vannavfall fra hytter/hus og hvilke fordeler kildeseparering kan gi for miljø og lokalsamfunn. I kurset går vi inn på risikovurderinger, smitte, samt måten en konsulent eller en saksbehandler bør behandle utslipp på i sårbare områder. Det blir brukt eksempler fra tidligere utbygginger, som underbygges med de siste forskningsresultatene innenfor området. 

Kurset blir levert av våre fagkyndige på området, som har formell kvalifikasjon og lang erfaring med utvikling og levering og installering av anlegg for kildeseparering av avløpsvann. 

For hvem: 

Dette kurset passer til saksbehandlere innenfor kommune og fylkeskommune, rådgivere innenfor VA og andre som har behov for å lære mer om kildeseparering. 

Pris: 

Fra 7500,-

Tidligere kunder:

Ørsta kommune, Sykkylven kommune

 

Foredrag om kildeseparering

Ecomotive holder korte og lengre foredrag rundt temaer som bærekraft, kildeseparering og utnyttelse av ressurser. Eksempler på foredrag er: 

Alternative løsninger ved opprydding i avløp
Norsk Vann Fagtreff – 7-8 februar 2017

  • Næring og smittestoff i avløpsvann: Kildeseparende avløpssystemer vs andre systemer
    Jostein Grevsgård, Ecomotive
  • Utslipp av renset gråvann til jordresipient: Tilbakeholdelse av bakterier og virus
    Arve Heistad, NMBU
  • Behandlingsanlegg for svartvann fra bolig og hyttefelt, eller boligblokk. 
    Daniel Todt, Ecomotive

 

 
Testprosjekt: Rensing av svartvann

Testprosjekt: Rensing av svartvann

Dersom du ønsker hjelp til utforming av et seminar, generell rådgiving eller et kurs - ta kontakt med Ottar Håkonsholm for en uforpliktende samtale.