Kontakt oss

Bruk skjemaet til høyre for å kontakte oss. 

Ecomotive holder til i fire ulike lokasjoner. Dersom du skal sende post send dette til 

Ecomotive AS
Myravegen 1
N-6060 Hareid

Vi kan nåes i kontortid på følgende nummer: 
Tel.: +47 70 03 91 00
Fax: +47 70 03 91 01
E-post: post@ecomotive.no

 

 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Dokumentasjon

 

Publikasjoner og rapporter

Alle løsningenes evne til å løse miljøutfordringer og kundens behov, er grundig dokumentert. Løsningene tilfredstiller forurensningsmyndighetenes utslippskrav. De ulike ikonene viser hvilket område av vann- og energivisjonen de respektive dokumentene nedenfor dekker. 

 
 
ikonrekke2.png

Interne rapporter:

gra.jpg

On-zite treated wastewater diposal systems, 2019, Fasil Ejigu Eregno, & Arve Heistad. (Environment International, 124, 302–311)

gra.jpg
gra.jpg
gra.jpg

Eksterne testrapporter:

svartvann.jpg

Uttesting av Ecomotive A01 gråvannsanlegg for fritidsbolig, 2008, Rapport Vol. 3 Nr. 106, Guro Randem Hensel, Bioforsk


Forskningspublikasjoner:

svartvann.jpg

Sludge blanket anaerobic baffled reactor for source-separated blackwater treatment, 2018, Melesse Eshetu Moges, Daniel Todt, Eshetu Janka, Arve Heistad & Rune Bakke. (Water Science & Technology, 78.6, 1249-1259)

Performance study of biofilter system for on-site greywater treatment at cottages and small households, 2017, Melesse Eshetu Moges, Daniel Todt, Fasil Ejigu Eregno, & Arve Heistad. (Ecological Engineering, 105, 118–124)

Impact of organic polyelectrolytes on coagulation of source-separated black water, 2016, Pavlo Kozminykh, Arve Heistad, Harsha C. Ratnaweera, & Daniel Todt. (Environmental Technology, 37:14, 1723-1732)

Load and distribution of organic matter and nutrients in a separated household wastewater stream, 2015, Daniel Todt, Arve Heistad, & Petter D. Jenssen. (Environmental Technology, 36:12, 1584-1593)

Performance of biochar and filtralite as polishing step for on-site greywater treatment plant, 2015, Melesse Eshetu Moges, Fasil Ejigu Eregno, & Arve Heistad. (Management of Environmental Quality: An International Journal, 26:4, 607-625)

Removal of particles in organic filters in experimental treatment systems for domestic wastewater and black water, 2014, Daniel Todt, Petter D. Jenssen, Aleksandra Krivograd Klemencic, Andreea Oarga, & Tjasa Griessler Bulc. (Journal of Environmental Science and Health, Part A, 49:8, 948-954)


Doktorgradsavhandlinger hos Ecomotive:


Masteroppgaver hos Ecomotive:

gra.jpg

Diverse studentoppgaver hos Ecomotive: