Kontakt oss

Bruk skjemaet til høyre for å kontakte oss. 

Ecomotive holder til i fire ulike lokasjoner. Dersom du skal sende post send dette til 

Ecomotive AS
Myravegen 1
N-6060 Hareid

Vi kan nåes i kontortid på følgende nummer: 
Tel.: +47 70 03 91 00
Fax: +47 70 03 91 01
E-post: post@ecomotive.no

 

 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Hus og hytte

Løsninger for hytter og hus

Ecomotive står bak utviklingen av flere renseanlegg med meget gode miljø- og renseegenskaper. Disse anleggene er i dag kommersielle produkter som produseres og selges av det norske konsernet Jets™.

Ecomotive A02 er bærekraftig og gir så små inngrep som mulig i naturen. 

Ecomotive A02 er bærekraftig og gir så små inngrep som mulig i naturen. 

Ecomotive gråvannsrenseanlegg for hytter og hus

A02 er et renseanlegg som egner seg for enkeltstående hus og hytter. Renseanlegget kan håndtere opp til 6 personer daglig og opp til 9 personer i perioder. Renseeffekten er god og vi har påvist lave organiske og fosfor utslipp (BOD 11,2 mg/l, P 0,6 mg/l).

A02 sett fra innsiden

A02 sett fra innsiden

Ecomotive A02 utgjør den ene halvdelen av et kildeseparerende avløpssystem. Den andre halvdelen vil bestå av lavtspylende toaletter eller vakuumtoaletter der avløpet fra toalettene føres til en separat oppsamlingstank. 

A02 er optimalt sammen med Jets™ vakuumtoalett. Dette toalettet bruker kun 0,6L vann, mot 6L ved bruk av et vanlig toalett. En kombinasjon av A02 for gråvann sammen med Jets™ vakuumtoalett og tett tank for svartvann, gir den mest bærekraftige avløpsløsningen på markedet. Spørsmål om kjøp av produktene rettes til til Jets™ eller deres forhandlernettverk. 

Alle Ecomotives løsninger er vitenskapelig dokumentert. 

Eksempel på prosjekt med gråvannsrensing og tett tank for svartvann.

Eksempel på prosjekt med gråvannsrensing og tett tank for svartvann.

Ecomotive A02 integreres her i terrassen og blir usynlig.

Ecomotive A02 integreres her i terrassen og blir usynlig.

Produktutvikling

Gråvannsrenseanlegget Ecomotive A01 ble lansert i 2008 for høystandard hytter. A01 ble designet og utviklet som et kompakt renseanlegg med alle funksjoner samlet i en tank. Bakgrunnen for designet var både et ønske om enklere transport og nedgraving, men også et ønske om å utvikle tekniske løsninger som kunne rense mer vann på mindre plass.

Dette har vi lykkes med, og i 2013 ble etterfølgeren A02 lansert. Design og byggemål for Ecomotive A02 er samme som for Ecomotive A01, men teknisk er anleggene litt forskjellige. Ecomotive A02 er også oppgradert til å kunne håndtere gråvannsrensing for bolighus.

 

Fordeler ved behandling av både gråvannet og svartvannet

Fortrinnet med kildeseparasjon er at nesten alle stoffer som finnes i avløpsvannet fra husholdningen, og som man ikke ønsker skal komme ut i naturen, stammer fra toalettet. Mesteparten av avløpsvannet utgjøres av det mindre farlige gråvannet. Ved å samle opp svartvannet fra toalettet i en egen tank blir det dermed enklere å rense mesteparten av avløpsvannet fra husholdningen (gråvannet), til en kvalitet som gjør at det kan tilbakeføres i det lokale vannkretsløpet uten å ha negative virkninger på helse og miljø. Svartvannstanken tømmes med slambil.

Kombinasjonen med rensing av gråvannet og oppsamling av svartvannet, gjør det derfor mulig å få etablert et komplett kildeseparerende avløpssystem på egen tomt. Dette kaller vi gjerne et desentralt avløpssystem. Systemet blir enda mer effektivt og robust ved bruk av lavtspylende toaletter eller vakuumtoaletter. Mengden med svartvann som må samles opp blir mindre med slike toaletter, og dette er gunstig når svartvannet skal transporteres bort til videre behandling.

 

Referanser

A02 og forløperen A01 er levert i relativt store antall og brukes i dag i flere sårbare områder nær drikkevann: 

  • Brusdalen (Ålesund)
  • Maridalen (Oslo)
  • m.fl.

Kontakt oss gjerne for rådgiving dersom du ønsker mer informasjon om produktene og hvordan disse fungerer.