Kontakt oss

Bruk skjemaet til høyre for å kontakte oss. 

Ecomotive holder til i fire ulike lokasjoner. Dersom du skal sende post send dette til 

Ecomotive AS
Myravegen 1
N-6060 Hareid

Vi kan nåes i kontortid på følgende nummer: 
Tel.: +47 70 03 91 00
Fax: +47 70 03 91 01
E-post: post@ecomotive.no

 

 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Bakgrunn

Bakgrunn

Testlab ved norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 

Testlab ved norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 

 
 

Ecomotive AS ble stiftet i januar 2006. Stiftere var Jets AS og Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) – som i dag heter Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Styret besto av Jan Driveklepp, styreleder også i Jets AS, og forskningssjef Jarle Skjelhaugen ved UMB. Kåre A. Haddal ble daglig leder, en rolle han også hadde i Jets AS (morselskapet i det norske konsernet Jets™).

Behovsbasert etablering
Bakgrunnen for etablering av selskapet var et behov for en komplett avløpsløsning i hytte- og småhusmarkedet. Jets AS hadde en toalettløsning som i praksis hadde vist seg attraktiv i slike segment, men kunnskap og gode løsninger for lokal behandling av gråvann manglet fullstendig. Ecomotive AS ble etablert for å bøte på dette. Selskapets målsetting var å samle relevant kunnskap og sørge for utvikling av gode og enkle løsninger velegnet for rensing av gråvann fra hytter og småhus.

Den tidlige fasen
Arve Heistad arbeidet i denne tiden med sin doktorgrad ved UMB. En viktig del av hans arbeid omhandlet problemstillinger knyttet til bakterier og virus i vann. Arve Heistad hadde klare ideer både om utforming og funksjon av kompakte gråvannsrenseanlegg. Det ble etablert et samarbeid med han, og selskapet fikk så sin første ansatte, Jostein Grevsgård. Jostein ble ansvarlig for å drive utviklingsprosjektet framover og å samarbeide både med Jets AS og med UMB om bygging og uttesting av en tidlig prototyp.

Første produkt og godkjenning
Det ble etterhvert utviklet formverktøy for støping av renseanlegg i glassfiber, og en første ferdig versjon, A01 , ble satt i praktisk drift i 2008. Samtidig ble løsningen godkjent av Fylkesmannen i Oppland med tanke på bruk av systemet i et stort område for utbygging av hytter i Grindafjell, Vang kommune i Valdres. Anlegget er senere blitt kontinuerlig utviklet og Ecomotive A02 foreligger nå for salg. Sammen med Jets™ vakuumtoalettsystem danner det en nullutslipps-avløpsløsning basert på lokal kildeseparering. Det finnes neppe en mer miljøvennlig totalløsning på markedet.

Maritime renseanlegg
Samarbeidet mellom UMB og Jets AS har også ført fram til en produktserie av renseanlegg for skip. Det satses nå videre for å samle kunnskap og erfaringer fra slike anlegg i drift, for i neste omgang å få fram ennå mer kompakte og brukervennlige løsninger. De nyutviklede renseanleggene er IMO-sertifiserte og Jets Vacuum AS satser betydelig på produksjon og på salg av dette produktet i det internasjonale skipsmarkedet.

Eierskapsutvikling og videre samarbeid
UMB/NMBU som var medaksjonær i starten hadde i 2013 fått sine målsettinger for selskapet oppfylt og de besluttet derfor å overdra sine aksjer til Jets AS. Samme år ble styret utvidet og Ottar Håkonsholm ble ansatt som ny daglig leder med base på Sunnmøre.

Endringen på eiersiden får ingen følger for utviklingssamarbeidet mellom dagens NMBU og Jets AS. Det fortsetter som før. Målet er å utvikle et helhetlig vann- og energikretsløp og alle løsningene som må til for å virkeliggjøre disse to løpene. 

Unikt samspill mellom næring og forskning
Ecomotive AS har god nytte av samspillet med Jets™ og eies altså også av dette konsernet, som er en stor internasjonal aktør innenfor vannsparende sanitærløsninger. Med eierselskapets innsikt i hva verdensmarkedet forventer av produktene vi utvikler, kan vi gjøre en mye bedre jobb enn om vi opererte helt uavhengig av næringsinteresser. Vi har dessuten mye frihet og spillerom til å jobbe langsiktig og uavhengig, og kan derfor sette rent kommersielle hensyn til side når vi jobber med å utvikle de beste løsningene for behandling av ulike typer avløpsvann.

En del av et verdensomspennende konsern
Vår eier Jets™ er verdens ledende leverandør av ressursbesparende vakuumtoalett-systemer, som brukes både ombord på skip og i en rekke typer sanitæranlegg på land. Vakuumtoaletter reduserer vannforbruket til toalettspyling med inntil 90%, og miljøgevinsten ved bruk av slike toaletter er derfor svært stor. Jets™ leverer årlig over 30.000 vakuumtoaletter med tilhørende pumper og utstyr, og har de siste årene komplettert sitt produktutvalg med renseanlegg for både gråvann og svartvann utviklet av Ecomotive AS.

Klikk her for å besøke Jets sine websider og lese mer om konsernet.

Les mer om våre ansatte og våre avdelinger