Historie og bakgrunn

Ny og bedre miljøteknologi siden 2006

Historie og bakgrunn

Ecomotive AS ble stiftet i januar 2006. Stiftere var Jets AS og Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) – som i dag heter Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Styret besto av Jan Driveklepp, styreleder også i Jets AS, og forskningssjef Jarle Skjelhaugen ved UMB. Kåre A. Haddal ble daglig leder, en rolle han også hadde i Jets AS.

Behovsbasert etablering
Bakgrunnen for etablering av selskapet var et behov for en komplett avløpsløsning i hytte- og småhusmarkedet. Jets hadde en toalettløsning som i praksis hadde vist seg attraktiv i slike segment, men kunnskap og gode løsninger for lokal behandling av gråvann manglet fullstendig. Ecomotive AS ble etablert for å bøte på dette. Selskapets målsetting var å samle relevant kunnskap og sørge for utvikling av gode og enkle løsninger velegnet for rensing av gråvann fra hytter og småhus.

Den tidlige fasen
Arve Heistad arbeidet i denne tiden med sin doktorgrad ved UMB. En viktig del av hans arbeid omhandlet problemstillinger knyttet til bakterier og virus i vann. Arve Heistad hadde klare ideer både om utforming og funksjon av kompakte gråvannsrenseanlegg. Det ble etablert et samarbeid med han, og selskapet fikk så sin første ansatte, Jostein Grevsgård. Jostein ble ansvarlig for å drive utviklingsprosjektet framover og å samarbeide både med Jets og med UMB om bygging og uttesting av en tidlig prototyp.

Første produkt og godkjenning
Det ble etterhvert utviklet formverktøy for støping av renseanlegg i glassfiber, og en første ferdig versjon, A01 , ble satt i praktisk drift i 2010. Samtidig ble løsningen godkjent av Fylkesmannen i Oppland med tanke på bruk av systemet i et stort område for utbygging av hytter i Grindafjell, Vang kommune i Valdres. Anlegget er senere blitt kontinuerlig utviklet og Ecomotive A02 foreligger nå for salg. Sammen med Jets vakuumtoalettsystem danner det en nullutslipps-avløpsløsning basert på lokal kildeseparering. Det finnes neppe en mer miljøvennlig totalløsning på markedet.

Maritime renseanlegg
Samarbeidet mellom UMB og Jets har også ført fram til en produktserie av renseanlegg for skip. Det satses nå videre for å samle kunnskap og erfaringer fra slike anlegg i drift, for i neste omgang å få fram ennå mer kompakte og brukervennlige løsninger. De nyutviklede renseanleggene er IMO-sertifiserte og Jets Vacuum satser betydelig på produksjon og på salg av dette produktet i det internasjonale skipsmarkedet.

Eierskapsutvikling og videre samarbeid
UMB/NMBU som var medaksjonær i starten hadde i 2013 fått sine målsettinger for selskapet oppfylt og de besluttet derfor å overdra sine aksjer til Jets AS. Samme år ble styret utvidet og Ottar Håkonsholm ble ansatt som ny daglig leder.

Endringen på eiersiden får ingen følger for utviklingssamarbeidet mellom dagens NMBU og Jets AS. Det fortsetter som før. Målet er enda bedre kommunaltekniske avløpsløsninger og globalt teknologi- og markedslederskap for systemer som behandler avløpsvann fra skip.

(Ført i pennen av tidligere daglig leder Kåre Haddal, 14. november 2013)