Eierskap

En sterk eier med langsiktige planer

Eierskap

Ecomotive AS eies i dag i sin helhet av Jets AS, som er morselskap i det norske Jets-konsernet med base på Sunnmøre. Frem til og med 2013 var også Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) medeier i Ecomotive AS, men universitets aksjepost ble da kjøpt opp av Jets-konsernet. Det tette samarbeidet vi har hatt med NMBU gjennom en årrekke videreføres etter oppkjøpet, og kan på sikt også bli styrket.

Unikt samspill mellom næring og forskning
Ecomotive AS har god nytte av samspillet med Jets-konsernet, som er en stor internasjonal aktør innenfor vannsparende sanitærløsninger. Med eierselskapets innsikt i hva verdensmarkedet forventer av produktene vi utvikler, kan vi gjøre en mye bedre jobb enn om vi opererte helt uavhengig av næringsinteresser. Vi har dessuten mye frihet og spillerom til å jobbe langsiktig og uavhengig, og kan derfor sette rent kommersielle hensyn til side når vi jobber med å utvikle de beste løsningene for behandling av ulike typer avløpsvann.

En del av et verdensomspennende konsern
Vår eier Jets-konsernet er verdens ledende leverandør av ressursbesparende vakuumtoalett-systemer, som brukes både ombord på skip og i en rekke typer sanitæranlegg på land. Vakuumtoaletter reduserer vannforbruket til toalettspyling med inntil 90%, og miljøgevinsten ved bruk av slike toaletter er derfor svært stor. Jets leverer årlig over 30.000 vakuumtoaletter med tilhørende pumper og utstyr, og har de siste årene komplettert sitt produktutvalg med renseanlegg for både gråvann og svartvann utviklet av Ecomotive AS.

Klikk her for å besøke Jets sine websider og lese mer om konsernet.
Klikk her for å lese mer om bl.a. tidligere eiere på Historie-siden.