Nyheter

Aktuelle saker fra Ecomotive AS

 • Alternative avløpsløsninger på Norsk Vanns fagtreff

  Foto: Arve Heistad (t.v.) med gråvann fra testforsøk i lab. Her med Melesse Eshetu, også han fra Ecomotive. (Arkiv) Ecomotive AS var sterkt representert ved Norsk Vanns fagtreff ved Gardermoen 7. - 8. februar 2017. Med spesialkompetansen fagfolkene i Ecomotive AS besitter fikk Arve Heistad, Jostein Grevsgård og Daniel Todt en hel ettermiddagsøkt til rådighet for å opplyse forsamlingen om den nyeste forskningen og produktutviklingen innen alternativer ...

  Posted at February 24, 2017 | By : | Categories : Nyheter | 0 Comment
 • Nytt doktorgradsprosjekt i Ecomotive AS

  Fra oppstartsmøtet med Forskningsrådet. Fra venstre: Arve Heistad (NMBU), Siri H. Haaland (Forskningsrådet), Melesse Eshetu (Ecomotive) og Danielt Todt (Ecomotive). Melesse Eshetu i Ecomotive AS skal ta doktorgrad på svartvannsrensing med støtte fra Norges Forskningsråd. Han har av den grunn siden 1. oktober hatt engasjement som Nærings-ph.d. i Ecomotive, etter å ha jobbet som prosjektmedarbeider i selskapet i et års tid. Gjennom doktorgradsarbeidet ...

  Posted at November 29, 2015 | By : | Categories : Nyheter | 0 Comment
 • Doktorgrad til Daniel Todt

    Prosjektingeniør Daniel Todt i Ecomotive AS forsvarte den 29. mai 2015 doktoravhandlingen "Kildeseparerende sanitærsystemer - minimering av energiforbruk og lystgassutslipp ved biologisk rensing av svartvann" ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). "Det er med enorm glede vi kan gratulere Daniel med hans velfortjente PhD-grad! Dette er en bekreftelse på at Ecomotive AS besitter noe av den fremste kompetansen i Norge når det gjelder kildeseparerende avløpsløsninger. Dette ...

  Posted at June 2, 2015 | By : | Categories : Nyheter | 0 Comment
 • Ny prosjektmedarbeider

  Ecomotive AS har ansatt Melesse Eshetu i en 1-årig, 80% prosjektstilling ved vårt kontor på Ås. Resterende tid bruker han på sin PhD-grad. Melesse har allerede jobbet på timebasis for Ecomotive i et års tid, og dette utvides nå altså til en prosjektstilling. Arbeidsoppgavene hans blir prøvetaking, dokumentasjon og oppfølging av forsøk som vi gjennomfører på Ås, og da primært knyttet til rensing av gråvann og svartvann.  

  Posted at September 1, 2014 | By : | Categories : Nyheter | 0 Comment
 • Renseanlegg til Jets Vacuum

  Ecomotive AS har vært sterkt delaktig i arbeidet med å utvikle et nytt kloakkrenseanlegg for maritim bruk, i samarbeid med Jets Vacuum AS på Hareid. Nylig passerte man 50 solgte anlegg. Umiddelbar suksess Renseanlegget som leveres under navnet Ecomotive STP ble sertifisert i desember 2012 med gode testresultater, og etter bare en måned ble det første anlegget solgt til en kunde i Brasil. Dette gav ...

  Posted at September 20, 2013 | By : | Categories : Nyheter | Comments Off