Teknologiutvikling

i samarbeid med næringsliv og akademia

Teknologiutvikling

Ecomotive AS legger til rette for samhandling i skjæringspunktet mellom forskningsmiljøer og næringsliv. Vi jobber i samspill med flere aktører fra inn- og utland for å utvikle nye vann- og avløpsrelaterte produkter, som skal redusere skadelige utslipp fra menneskelig aktivitet og være til beste for hele samfunnet.

Oppdragsbasert utvikling
Vi jobber hovedsaklig på vegne av oppdragsgivere som ønsker å tilby det beste av ressursbesparende teknologi til sine kunder. Vi tar også i bruk eksisterende produkter i nyutviklede løsninger. Gjennom vår eier Jets AS har vi eksempelvis direkte tilgang til deres markedsledende vakuumbaserte sanitærsystemer, som vi kan dra nytte av. Vakuumpumpene fra dette selskapet er blant annet brukt som en viktig komponent i renseanlegget Ecomotive STP, som vi har utviklet i samarbeid med nettopp Jets-konsernet.

Henter kompetanse fra ledende miljøer
Samtidig som næringssamarbeid er viktig for oss, har vi også tette bånd til ledende universitets- og forskningsmiljøer i Norge og internasjonalt. Vi har rekruttert mye av vår kompetansearbeidskraft fra disse miljøene, og de personlige forbindelsene dette har gitt oss medfører meget god tilgang til ny kunnskap om vann- og avløpssektoren i hele verden. Dermed blir det mulig for et relativt lite norsk selskap som Ecomotive AS å ta store steg fremover i utviklingen av renseteknologi.

Kort tid til markedet
Fra vår posisjon midt mellom internasjonale næringsinteresser og forskningsmiljøer, har vi et unikt og godt utgangspunkt for å levere miljøteknologi som er helt i forkant av utviklingen globalt. Denne posisjonen bruker vi til å dyrke Ecomotive AS som en dynamisk arena for nyskaping, der ny teknologi kan drives frem fra idé til leveringsklart produkt på rekordtid. Så langt har vi lykkes godt i å gjøre akkurat det.