Publikasjoner

og rapporter

Publikasjoner og rapporter

Sammenligning av renseeffekt i Ecomotive A02, laboratorium vs. felt
Testrapport fra utprøving av Ecomotive A02 gråvannsrenseanlegg for bolighus over en testperiode på ett år. Testen ble gjennomført ved et renseanlegg i full drift i Sverige.
(Ecomotive AS, rapport 1 vol 3, 2014)
Last ned PDF (0,2 Mb)

Testing av plantetilgjengelig fosfor i svartvann fra Jets vakuumtoalettsystem
Notat fra vekstforsøk med svartvann fra vakuumtoalett som gjødsel.
(Bioforsk Jord og Miljø AS, notat, 2014)
Last ned PDF (0,2 Mb)

Testrapport Ecomotive A02 gråvannsrenseanlegg (engelsk)
Endelig og komplett testrapport for Ecomotive A02.
(Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, 2014)
(Last ned PDF (1,2 Mb)

Testrapport Ecomotive A01 gråvannsrenseanlegg
Rapport fra uttesting av Ecomotive A01 renseanlegg for fritidsbolig.
(Bioforsk Jord og Miljø AS, vol 3 nr 106, 2008)
Last ned PDF (1,5 Mb)