Ferdige produkter

til rensing og behandling av avløpsvann

Ferdigutviklede produkter

Ecomotive AS står bak utviklingen av flere renseanlegg som alle er “state of the art” med meget gode miljø- og renseegenskaper. Disse anleggene er i dag kommersielle produkter som produseres og selges av Jets-konsernet.

Ecomotive gråvannsrenseanlegg for hytter og hus

Ecomotive gråvannsrenseanleggGråvannsrenseanlegget Ecomotive A01 ble lansert i 2008 for høystandard hytter. A01 ble designet og utviklet som et kompakt renseanlegg med alle funksjoner samlet i en tank. Bakgrunnen for designet var både et ønske om enklere transport og nedgraving, men også et ønske om å utvikle tekniske løsninger som kunne rense mer vann på mindre plass.

Dette har vi lykkes med, og i 2013 ble etterfølgeren A02 lansert. Design og byggemål for Ecomotive A02 er samme som for Ecomotive A01, men teknisk er anleggene litt forskjellige. Ecomotive A02 er også oppgradert til å kunne håndtere gråvannsrensing for bolighus.

Begge anleggene kjennetegnes ved å ha svært lave utslipp (A01: BOD 5,3 mg/l, P 0,17 mg/l. A02: BOD 11,2 mg/l, P 0,6 mg/l). Ecomotive A01 og A02 utgjør den ene halvdelen av et kildeseparerende avløpssystem. Den andre halvdelen vil bestå av lavtspylende toaletter eller vakuumtoaletter der avløpet fra toalettene føres til en separat oppsamlingstank. Til sammen gir dette en bærekraftig avløpsløsning.

 

Ecomotive kloakkrenseanlegg for maritim bruk

Ecomotive STPKloakkrenseanlegget Ecomotive STP er et svært kompakt maritimt renseanlegg med fleksible og plassbesparende monteringsmuligheter. Under sertifiseringstester hos BG Verkehr i Tyskland (tidligere SBG) ble det dessuten klart at Ecomotive STP ga testresultater som var 30 til 40 prosent bedre enn andre renseanlegg har oppnådd. Kombinasjonen av disse faktorene har gjort at anlegget raskt har fått stor utbredelse i det maritime markedet.

Staben hos Ecomotive AS har jobbet tett og intensivt med Jets-konsernets fremste fagfolk innenfor maritim renseteknologi i dette prosjektet. Resultatet er et renseanlegg som i januar 2013 kunne lanseres som en hel serie anlegg i forskjellige størrelser/kapasiteter, og med dokumenterte, unike egenskaper som skipsbransjen visste å sette pris på.