Nyheter

Aktuelle saker fra Ecomotive AS

Alternative avløpsløsninger på Norsk Vanns fagtreff

Posted at February 24, 2017 | By : | Categories : Nyheter | 0 Comment

arve_heistad-melesse_eshetu
Foto: Arve Heistad (t.v.) med gråvann fra testforsøk i lab. Her med Melesse Eshetu, også han fra Ecomotive. (Arkiv)

Ecomotive AS var sterkt representert ved Norsk Vanns fagtreff ved Gardermoen 7. – 8. februar 2017. Med spesialkompetansen fagfolkene i Ecomotive AS besitter fikk Arve Heistad, Jostein Grevsgård og Daniel Todt en hel ettermiddagsøkt til rådighet for å opplyse forsamlingen om den nyeste forskningen og produktutviklingen innen alternativer til tradisjonelt avløpsnett.

- Tilbakemeldingene tyder på at denne økten var av stor nytte for de som deltok på fagtreffet, og vi fikk spredd oppdatert kunnskap til kommune-Norge. Vår brede erfaring og solid fundamenterte fagkunnskap innenfor desentrale avløpssystemer og kildeseparerte avløp blir tydelig satt pris på av tilhørerne, noe som gir inspirasjon til å delta også på senere arrangementer av denne typen, sier daglig leder Ottar Håkonsholm i Ecomotive AS.

Arve Heistad tok opp utslipp av renset gråvann til jordresipient, og tilbakeholdelse av bakterier i den forbindelse. Jostein Grevsgårds innlegg dreide seg om nærings- og smittestoffer i avløpsvann fra henholdsvis kildeseparerende avløpssystemer og andre, tradisjonelle avløpssystemer. På slutten av dagen stod Daniel Todt for en oppdatering om forskning på lokale behandlingsanlegg for svartvann fra bolig- og hyttefelt samt boligblokker.

- Vi ser at en rekke kommuner har satt i gang oppryddingsaksjoner knyttet til avløp i spredt bebyggelse, for det er mange gamle avløpsanlegg i drift som ikke renser utslippene forskriftsmessig. Men nettopp fordi det gjelder spredt bebyggelse, medfører det ofte uforholdsmessig store kostnader å knytte disse boenhetene til offentlig avløp. Da er det veldig greit for oss å kunne gi kommune-Norge en oppdatering på hva som rører seg innen moderne, desentrale avløpsløsninger. Alt i alt to bra og nyttige dager på fagtreffet, avslutter Håkonsholm.