Nyheter

Aktuelle saker fra Ecomotive AS

Nytt doktorgradsprosjekt i Ecomotive AS

Posted at November 29, 2015 | By : | Categories : Nyheter | 0 Comment

Arve Heistad, Siri Haaland, Melesse Eshetu og Daniel Todt
Fra oppstartsmøtet med Forskningsrådet. Fra venstre: Arve Heistad (NMBU), Siri H. Haaland (Forskningsrådet), Melesse Eshetu (Ecomotive) og Danielt Todt (Ecomotive).

Melesse Eshetu i Ecomotive AS skal ta doktorgrad på svartvannsrensing med støtte fra Norges Forskningsråd. Han har av den grunn siden 1. oktober hatt engasjement som Nærings-ph.d. i Ecomotive, etter å ha jobbet som prosjektmedarbeider i selskapet i et års tid.

Gjennom doktorgradsarbeidet skal Melesse jobbe frem vitenskapelig dokumentasjon for neste generasjon kildeseparerende systemer. Gråvannsfraksjonen i slike avløpssystemer har vi teknologi for å håndtere lokalt på en god måte, med renseanlegg som Ecomotive A02.

Målsetningen er å også kunne rense svartvannet lokalt, i steden for å samle det i oppsamlingstanker eller sende det inn på avløpsnettet. Man ønsker også å utvinne råstoffer/ressurser fra svartvannet. Begge deler må gjøres med teknologi som er regningssvarende både i omfang og pris.

Dette skal i praksis gjøres ved å optimalisere en rensereaktor for svartvann og integrere den i et kildeseparert avløpssystem. Videre skal det lages løsninger for etterpolering og desinfisering av det rensede avløpet fra reaktoren, og man skal kartlegge potensialet for å gjenbruke vann og næringsstoffer samt analysere risikoer/nytteeffekter ved slikt gjenbruk.

Lykkes man med dette vil svartvann kunne renses og slippes ut lokalt på egen tomt, slik man i dag gjør med gråvann i Ecomotive A02. Dette vil være et stort fremskritt for våre desentrale avløpssystemer, som i dag enten samler opp kloakk (lukket tank) eller komposterer den etter en væskeavsiling (komposteringstank).

Til dette viktige arbeidet er det innvilget støtte fra Norges Forskningsråd, og Melesse får med seg Daniel Todt (Ecomotive AS) som prosjektansvarlig/mentor. Arve Heistad (NMBU) er hovedveileder.

Melesses stilling som Nærings-ph.d. varer i tre år, altså frem til 1. oktober 2018. Arbeidsstedet hans vil være ved NMBU i Ås og ved Ecomotive AS’ kontor i Oslo.

Nærings-ph.d. er en doktorgradsutdannelse som blir gjennomført mens doktorgradskandidaten er ansatt i en bedrift, og der forskningen som fører frem til doktorgrad har klar relevans for denne bedriften.