Revolusjonerende renseanlegg

Biologisk renseanlegg for skip, utviklet av Ecomotive™, gir bedre plassutnyttelse og rensingsgrad ombord

Ecomotive™ gråvannsrenseanlegg

Biologisk renseanlegg for gråvann fra hytter og hus muliggjør en komplett, desentral avløpsløsning

  • Gråvannsrensing

    Vi reduserer utslipp og forbedrer lokalt miljø med separat rensing av gråvann

  • Kloakkrensing

    Vi utvikler mer effektive og kompakte maritime renseanlegg

  • Teknologiutvikling

    Vi utvikler ny teknologi og forbedrer eksisterende løsninger innen avløp

  • Kommersialisering

    Vi forenkler samhandlingen mellom forskningsinstitusjoner og næringsliv

Ecomotive jobber for en mer bærekraftig fremtid!

Ecomotive AS jobber med forskning, utvikling og kommersialiering innenfor moderne og svært ressursbesparende vann- og avløpsløsninger. Produktene som Ecomotive AS utvikler, har muliggjort og forenklet bærekraftige avløpsløsninger, kildeseparering og utslippsreduksjon for et bedre miljø. Dette skal vi fortsette å videreutvikle.

Hva gjør Ecomotive?

Vi legger til rette for samhandling i skjæringspunktet mellom forskningsmiljøer og næringsliv.
Les mer...

Hvem jobber i Ecomotive?

Alle ansatte i Ecomotive AS har lang erfaring innenfor ressursbesparende vann- og avløpsløsninger.
Les mer...

Hva er bærekraft?

Ved å gjenbruke avfall i et naturlig kretsløp og utnytte det som en verdifull ressurs, kan vi oppnå bærekraftighet.
Les mer...

Hva er kildeseparering?

Ved å ikke blande gråvannet fra vask, dusj o.l. med kloakken fra toaletter, blir begge deler mye enklere å håndtere.
Les mer...